MobilEduPark zdalnie?

Planujemy uruchomienie naszej placówki w formie zdalnej. Z wszystkimi opiekunami uczestników kontaktowaliśmy się bezpośrednio, ale gdyby jeszcze ktoś miał wątpliwości, bardzo prosimy o zapoznanie się z tym artykułem i kontakt z wychowawcami.

Drodzy Rodzice, 
Placówka Wsparcia Dziennego MobilEduPark zamierza rozpocząć zajęcia w trybie zdalnym od 20.04.2020 roku. 
Rodziców/prawnych opiekunów prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy Placówki w trybie zdalnym przesłanym w mailu.
Bardzo prosimy o podpisanie Oświadczenia uczestnictwa w projekcie w trybie zdalnym /można pobrać poniżej/
Jeżeli istnieje możliwość prosimy o wydruk oświadczenia, wypełnienie oraz odesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy podany poniżej, do niedzieli 19.04.2020, do godz. 16:00

W przypadku braku możliwości wydrukowania oświadczenia prosimy o odręczne napisanie w/w oświadczenia i wysłanie zdjęcia lub skanu w podanym wyżej terminie. 
Niestety bez zgód wszystkich rodziców placówka nie może rozpocząć pracy w formie zdalnej. Bardzo liczymy na współpracę z Państwa strony. 

Link do maila na, który należy przesłać oświadczenie.