Co to jest MobilEduPark?

Centrum Równych Szans „MobilEduPark” – to placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej, która została założona przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie w kwietniu 2018 roku w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oś priorytetowa 9.2.

EduMobil w akcji 🙂

Naszą działalnością obejmujemy 45 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z Tarnowa oraz ich rodziny.

PAGE TOP